Vi bekræfter, at hverken vores medarbejdere, arbejdere eller organisationer er blevet dømt for nogen lovovertrædelse, der involverer slaveri og menneskehandel. Vi har ikke været genstand for nogen undersøgelse eller håndhævelsessag vedrørende en sådan lovovertrædelse eller påstået lovovertrædelse.

Ligeledes er vi også forpligtet til ikke at tolerere nogen form for tvangsarbejde og tvangsarbejde og enhver anden situation, hvor et individ fratages sin frihed og udnyttes for personlig vinding.

Vi bør handle med absolut integritet over for hvert enkelt af vores teammedlemmer og aldrig tvinge eller pålægge dem uautoriseret eller ulovligt arbejde mod deres frie vilje.

Det er også vigtigt, at vi modsætter os værdierne i enhver organisation, forretning eller virksomhed, der på nogen måde støtter slaveri eller menneskehandel af enhver art. Vi er forpligtet til at kæmpe for frihed for alle, hvor som helst, altid.